Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.leven-in-schiebroek.nl/wp-content/plugins/count-per-day/counter-core.php on line 1517
Tuinstad Schiebroek

Tuinstad Schiebroek

Tuinstad Schiebroek is vanouds de benaming waarmee Schiebroekenaren liefkozend “hun” wijk aanduiden. De benaming ontstond rond 1920 toen het anderhalve huis en boerderijtje tellende dorpje van nog geen 1000 inwoners werd “ontdekt” als forenzenbehuizing.
De rust, de stilte en het groen bleken ook toen al een grote aantrekkingskracht te hebben op de bewoners van de grote stad. Men begon met de aanleg van een tuinstad, een ontwerp van rustieke huizen en groen, veel groen tussen de diverse singels van Schiebroek.
Tussen 1920 en 1941, het jaar waarin Schiebroek uiteindelijk door die grote stad werd geannexeerd werden langs de Adrianalaan, de Wilgenlei, de Lindesingel en in de lanen rond de Meidoornsingel fraaie koopwoningen gebouwd, terwijl al in begin jaren ’20 huurwoningen werden gebouwd aan de Kastanjesingel en de daarachter liggende bomenbuurt.
En met succes: Schiebroek telde in 1940 al 8000 inwoners.

Flats

Aan deze ontwikkeling kwam een einde door de tweede wereldoorlog. De woningnood die na de oorlog ontstond maakte dat het idee van de groene eengezinshuizen moest worden verruild voor dat van flatgebouwen voor de vele gezinnen die zich in de wijk wilden vestigen. De woningcorporaties Patrimoniums Woningstichting, De Combinatie- het huidige Com. Wonen – en vanaf de jaren 60 ook Vestia voor met name Schiebroek Zuid, bouwden in hoog tempo laagbouwflats met meestal nogal kleine leefruimtes.Maar de buitenruimte bleef groen, met grasvelden, plantsoenen en water. Dat onderscheidde Schiebroek van de talloze andere wijken in vele steden van ons land die volgens hetzelfde stramien gebouwd werden. Schiebroekenaren bleven daardoor trots op hun tuinstad en willen er graag blijven wonen.

Huidige ontwikkeling

In 2005 werd geconstateerd dat de kleine flats van toen niet meer in overeenstemming met de tijd waren. Vele woningen waren verouderd, te klein voor gezinnen en niet voldoende toegankelijk voor oudere of gehandicapte alleenstaanden. Schiebroek werd daarom geplaatst op de lijst van herstructureringswijken van de gemeente Rotterdam. Die heeft met de drie woningcorporaties een programma van wijkaanpak opgesteld. Volgens dit programma moest er in Schiebroek de komende jaren een ruimer aanbod komen van woningen in verschillende prijsklassen van koop of huur. Om dit te realiseren werd een aantal woningcomplexen door de corporaties gesloopt en daarvoor in de plaats werd nieuwbouw van koop- en huurwoningen gerealiseerd.
Rond het Ganzerikplein is een nagenoeg complete nieuwe woonbuurt gebouwd.  Een straat is daarbij niet meegenomen: de Strobloemstraat. Daar bevindt zich nog een knikflat aan de zijde van de Peppelweg.
De woningen in deze flat vertonen talloze gebreken. Er is lang gewacht op het herstructureringsplan van de Peppelweg, waarbij deze knikflat zou worden meegenomen in de planning.
De crisis heeft fors roet in het eten gegooid: de herstructurering is van de baan. Corporatie Havensteder verricht nu zoveel mogelijk onderhoud en samen met LiS wordt gewerkt aan een bewonerscommissie van de knikflat, die de leefbaarheid in het complex moet bevorderen.

Havensteder heeft nieuwbouw gerealiseerd in het gebied rond Albert Heijn. Kleine flatwoningen hebben hier plaatsgemaakt voor nieuwe laagbouw, deels huur, deels koop. Er is op deze manier ruimte gekomen en er is veel groen tussen de bebouwing. Maar ook hier heeft de crisis toegeslagen: de herstructurering langs de Oude Peppelweg is voorlopig uitgesteld.

Schiebroek was, is en blijft Tuinstad Schiebroek!