LiS-Magazine

Magazine Leven in Schiebroek

De Bewonersorganisatie Leven in Schiebroek geeft sinds 1956 het wijkblad Leven in Schiebroek uit. Het blad heeft een oplage van 7500 stuks en wordt zes keer per jaar gratis huis-aan-huis verspreid in Schiebroek.
In het magazine treft u allerlei nieuws aan: van evenementen tot aan interviews met mensen die zich bezighouden met de ontwikkeling van Schiebroek. Het blad biedt aan wijkbewoners een podium om zaken in hun leefomgeving aan de orde te stellen. Voor de bewonersorganisatie is het blad het middel om te communiceren met de bewoners van Schiebroek.

De vrijwilligers van de redactie gaan door met het innoveren van de nieuwsvoorziening in Schiebroek. De artikelen in dit blad zullen met regelmaat aangevuld worden op deze website, zodat u optimaal voorzien wordt van informatie over het woon- en leefklimaat in Schiebroek. Zaken die voor u van groot belang zijn, zaken die uw directe woongenot beïnvloeden. Blijf dus alert, lees ons blad en lees deze website. En heeft u behoefte om bij te dragen? GRAAG!
Gewoon even een mailtje sturen naar info@leven-in-schiebroek.nl.

En meer…

Scroll naar beneden op deze pagina en u ziet alle exemplaren van LiS-magazine vanaf december 2010. Aan een verdere digitalisering van het blad wordt gewerkt.

Redactie

De redactie wordt gevormd door vrijwilligers die professioneel worden ondersteund. Het blad wordt in eigen beheer opgemaakt. Redactieleden: Marijke van Seventer, Kees Keller, Margot Leeninga. Correctie: Diana de Veld.

Advertenties

Voor particulieren en bedrijven is er de mogelijkheid om te adverteren in het blad.

Advertentietarieven 2024:

1/1 pagina € 315,-

1/2 pagina € 160,-

1/4 pagina  € 90,-

1/8 pagina  € 50,-

Donateurs

De kosten van het maandblad worden slechts voor een klein deel gesubsidieerd. Andere inkomsten zijn er van adverteerders en donateurs.
U kunt het blad steunen door een bedrag naar draagkracht over te maken op 

NL 97 RABO 0314 110402 t.n.v. sbo Leven in Schiebroek te Rotterdam.

Bezorging

Woont u in Schiebroek en ontvangt u Leven in Schiebroek niet in uw bus, stuur dan een  e-mail naar redactie@leven-in-schiebroek.nl.  Woont u buiten Schiebroek, dan kunt u zich op ons blad abonneren voor slechts € 25,- per jaar. Indien u dit wenst, neemt u dan s.v.p. contact via e-mail redactie@leven-in-schiebroek.nl

Verschijningsdatum 2024 (onder voorbehoud)

22 februari 2024           (kopij voor 20 januari)

18 april 2024                 (kopij voor 20 maart)

20 juni 2024                   (kopij voor 31 mei)

29 augustus 2024           (kopij voor 8 augustus)

10 oktober 2024             (kopij voor 17 september)

28 november 2024         (kopij voor 6 november )

Kopij aanleveren

Wilt u een artikel of een advertentie aanleveren voor het blad, stuur dan een e-mailtje naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl

LiS-Magazine 2023

                         

februari/maart                        april/mei                            zomer

                         

september/oktober            oktober/november                december/januari

LiS – Magazine 2022

                                    

februari/maart                            april/mei                               zomer

                                    

september/oktober                  november                               december

LiS – Magazine 2021

                     

    maart           april/mei         zomer        september     november      december

LiS – Magazine 2020

            

februari/maart           zomer               november                      december

LiS – Magazine 2019

februari/
maart
april/mei zomer september/oktober oktober/november december

LiS – Magazine 2018

februari/
maart
april/mei zomer september/oktober oktober/november december

LiS – Magazine 2017

februari/
maart
april/
mei
zomer
september/
oktober
november
december/
januari

LiS – Magazine 2016

februari/
maart
april/
mei
zomer
september/
oktober
november
december

LiS – Magazine 2015

februari/maart
april/mei
zomer
september/
oktober
november
december

LiS – Magazine 2014

februari
maart
april
zomer
september
november
december

LiS – Magazine 2013

februari
maart
april
zomer
september
oktober/november
december

LiS – Magazine 2012

februari
maart
april
zomer
september
oktober
december

LiS – Magazine 2011

februari
maart
april
zomer
september
november
december

LiS – Magazine 2010

december