Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.leven-in-schiebroek.nl/wp-content/themes/kahuna/cryout/prototypes.php on line 412

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.leven-in-schiebroek.nl/wp-content/themes/kahuna/cryout/prototypes.php on line 433

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.leven-in-schiebroek.nl/wp-content/themes/kahuna/cryout/prototypes.php on line 433
Over sbo Leven in Schiebroek

Over sbo Leven in Schiebroek

Over sbo Leven in Schiebroek

Actief bezig zijn met je leefomgeving: daarvoor kiezen mensen in Tuinstad Schiebroek al tientallen jaren. Ze ‘bemoeien’ zich overal mee: met de toestand van de straten en wegen, problemen in het verkeer, het groen in de wijk, met name het Schiebroekse Park, met huurdersbelangen, maar ze bouwen ook graag feestjes in Schiebroek!

Kortom, Schiebroek heeft veel bewuste inwoners die invloed willen uitoefenen op hun directe leefomgeving. Dat wordt door bewoners individueel en collectief gedaan. Die collectieve belangenbehartiging vindt meestal plaats
in actiecomité’s of bewonersinitiatieven die ontstaan als er een bepaald probleem is dat moet worden opgelost.

Al deze bewonersgroepen en initiatieven zijn gebundeld in de koepelorganisatie Leven in Schiebroek.
De organisatie verleent faciliteiten aan haar lidorganisaties. Zij kunnen van de ondersteuning en het kantoor gebruik maken.
In maart 2012 is de werkstructuur gewijzigd: het dagelijks bestuur komt wekelijks bij elkaar om zaken te bespreken en in gang te zetten. Daarnaast functioneert de coöperatie, een samenwerkingsverband van afgevaardigden van lidorganisaties. Zij worden met regelmaat geconsulteerd en er wordt meerdere malen per jaar plenair vergaderd.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Marijke van Seventer, voorzitter
Ton van Eijsden, secretaris
Peter Lustenhouwer, penningmeester

Het algemeen bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de lidorganisaties en adviseurs.

Beleidsplan 2019-2024

Leven in Schiebroek heeft haar visie opgenomen in een beleidsplan.
Bekijk hier.

Financiën

De bewonersorganisatie Leven in Schiebroek wordt financieel ondersteund door de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek.

Contact
i: www.leven-in-schiebroek.nl

e: info@leven-in-schiebroek.nl.

IBAN NL 97 RABO 0314 110402

KVK 40348134

Vacatures

De redactie van het SBO-magazine is op zoek naar BEZORGERS
Het blad verschijnt 6 x per jaar en wordt huis-aan-huis in Schiebroek bezorgd.

De werkgroep Planologie vraagt BEWONERS die zich bezig willen houden met het wonen in en de infrastructuur van Schiebroek.

Informatie:

sbo Leven in Schiebroek
tel.: 06-22486463 of info@leven-in-schiebroek.nl

Geschiedenis

Sinds 1956 kent Schiebroek een bewonersorganisatie. Tot 1987 was de Schiebroekse Gemeenschap (beter bekend als Dé SG) actief als sociaal-cultureel wijkopbouworgaan. In Hillegersberg-Schiebroek was een wijkraad. De SG bracht zowel aan de wijkraad als rechtstreeks aan de gemeenteraad advies uit over zaken die Schiebroek betroffen. Vakantiebesteding, een rijk aanbod aan culturele activiteiten (het open atelier), de jaarlijkse koninginnedagviering, de geraniummarkt, allemaal activiteiten waar de Schiebroekse bewoners met veel plezier aan deelnamen.

Van SG tot BSG
In 1987 werd de SG omgevormd tot Bewonersorganisatie Schiebroekse Gemeenschap. Dit hield in dat er een belangrijke taak bijkwam: de belangenbehartiging van de bewoners, zowel individueel als collectief.
Er werd een scala aan activiteiten ontwikkeld: bewoners werden geactiveerd om in huurderscomité’s plaats te nemen, zonodig werden er acties ontwikkeld en er werd veel tijd en aandacht besteed aan het volgen van de deelgemeente.

In de jaren 80 en 90 werd een aantal bewonersinitiatieven ontwikkeld naast die van de SG. Zo ontstond er de Bewonersgroep tegen vliegtuigoverlast (BTV), werden er in het gebied van de drie corporaties Vestia, PWS en De Combinatie huurderscomité’s actief en kreeg Schiebroek een aantal allochtone verenigingen (Turkse, Marokkaanse en Somalische).

Van BSG via SBO naar LiS
Onder druk van de deelgemeente werden deze initiatieven in 1996 gekoppeld en werd de BSG omgevormd tot de federatieve vereniging Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek (SBO).
Zo’n vijftien organisaties zijn lid van de federatieve vereniging.
Sinds eind 2011 voert de organisatie de naam Leven in Schiebroek, naar het gelijknamige maandblad.