Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.leven-in-schiebroek.nl/wp-content/themes/kahuna/cryout/prototypes.php on line 412

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.leven-in-schiebroek.nl/wp-content/themes/kahuna/cryout/prototypes.php on line 433

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.leven-in-schiebroek.nl/wp-content/themes/kahuna/cryout/prototypes.php on line 433
VOEDSELBANKPROBLEEM URGENT!
VOEDSELBANKPROBLEEM URGENT!

VOEDSELBANKPROBLEEM URGENT!

De situatie rond het verdwijnen van het uitgiftepunt Schiebroek van de Voedselbank heeft de afgelopen weken veel losgemaakt. De media-aandacht heeft helaas nog niet geleid tot een concrete en structurele oplossing voor de vele problemen waarmee een groot aantal cliënten in Schiebroek en Hillegersberg binnenkort te maken krijgen.

Teleurstellend

Ook op de Coolsingel is het, mede door een ‘noodkreet’ van de beide wijkraden richting college van B&W, niet onopgemerkt gebleven. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 september werd door meerdere sprekers uitgebreid ingegaan op de gevolgen van het besluit van de Voedselbank.

Helaas deed het tussentijds opstappen van de wethouder armoedebestrijding Enes Yigit geen goed aan deze zaak
en was de reactie van zijn tijdelijk opvolger Faouzi Achbar op zijn minst wat teleurstellend te noemen. Een reactie die vooral bestond uit het opsommen van dezelfde problemen die de wijkraden in hun brief ook al hadden benoemd. Wel merkwaardig was de volgende passage in zijn antwoordbrief: “Wanneer er sprake is van problemen rondom bereikbaarheid van de Voedselbanksupermarkt zorgt de Voedselbank voor een passende oplossing”.

Tegenstrijdigheid

Een opmerking die nergens door de Stichting Voedselbank werd bevestigd. Integendeel; directie en bestuur van de Voedselbank stellen zich namelijk op het standpunt dat het allemaal beter gaat worden, maar dat men tegelijkertijd wel hoopt dat anderen (vrijwilligers en wijkbewoners) gaan zoeken naar creatieve oplossingen om de (nadelige) gevolgen van hun besluit om de uitgiftepunten te sluiten op te lossen. Een voor menigeen onbegrijpelijke tegenstrijdigheid.

Ook het bagatelliseren van deze negatieve effecten met opmerkingen als “het zal voor veel mensen even wennen zijn” en “het heeft tijd nodig” is niet echt behulpzaam om de ontstane onrust en verdriet onder de huidige cliënten weg te nemen.

Wethouder Achbar, op het dossier armoede inmiddels alweer opgevolgd door zijn partijgenote Mohamed-Hoesein, reageerde in de gemeenteraad met de toezegging “dat hij met de Voedselbank in gesprek zou gaan om ervoor te zorgen dat iedereen die er recht op heeft ook een voedselpakket krijgt zonder dat dat extra kosten met zich meebrengt”.
Wat er van deze toch nog tamelijk vage toezegging uiteindelijk terechtkomt is nog maar zeer de vraag, De reactie van de Stichting Voedselbank op alle commotie in gemeenteraad en media beperkte zich tot het uitspreken van teleurstelling over de negatieve opstelling vanuit Schiebroek…

Stoom en kokend water

In Schiebroek wil men niet wachten op vage beloften. Alle partijen verenigd in het platform Schiebroek Solidair hebben de bereidheid getoond zich gezamenlijk te willen blijven inzetten voor de minderbedeelde wijkbewoners.
Verheugend waren ook de reacties die hulp en ondersteuning aanboden, doch de vorm waarin deze hulp en ondersteuning moet worden gegoten is nog punt van overleg. Want hoe ga je zoiets opzetten? En zeker op een vaste en structurele basis. Het platform heeft inmiddels met stoom en kokend water (de deadline was 1 oktober) een aanvraag ingediend voor de gemeentelijke subsidieregeling Samen Sterk tegen Armoede Rotterdam 2024-2025.

Het plan

We hopen, als deze aanvraag gehonoreerd wordt, een integrale aanpak van alle zaken rond het thema armoede en schulden in Schiebroek mogelijk te maken. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een lokaal voedselhulppunt in de wijk in combinatie met andere al bestaande of nog te ontwikkelen vormen zoals het Repaircafé, het Buurtbedrijf, een zorg- en wijkrestaurant voor ouderen, maar ook ondersteunende diensten zoals het Checkpoint van de welzijnsorganisatie e.d. Daarmee houden we ook de lokale support van de Voedselbank (vrijwilligers en sponsoren) in stand.

Solidariteit

Grootse plannen wellicht, maar de nood is dan ook hoog. Ook in Schiebroek en Hillegersberg. Natuurlijk zullen deze plannen niet direct gerealiseerd kunnen worden. De komende winter staat echter weer voor de deur en menigeen maakt zich nu al terecht grote zorgen over de explosief gestegen stook- en energielasten. Waarschijnlijk zal vanuit het platform Schiebroek Solidair ook komende periode weer een beroep gedaan worden op de bestaande en getoonde solidariteit in de wijken. De wijkraden Schiebroek en Hillegersberg hebben in elk geval directie en bestuur van de Stichting Voedselbank Rotterdam uitgenodigd voor een gesprek. We houden u op de hoogte.

In het platform Schiebroek Solidair werken o.a. samen:
• De wijkraad Schiebroek
• De welzijnsorganisatie Gro-Up
• De diaconie van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand
• De bewonersorganisatie Leven in Schiebroek
• De woningcorporaties HefWonen en Havensteder.

Meedenken of meewerken? Neem dan alstublieft contact op: schiebroeksolidair@leven-in-schiebroek.nl