Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.leven-in-schiebroek.nl/wp-content/themes/kahuna/cryout/prototypes.php on line 412

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.leven-in-schiebroek.nl/wp-content/themes/kahuna/cryout/prototypes.php on line 433

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.leven-in-schiebroek.nl/wp-content/themes/kahuna/cryout/prototypes.php on line 433
Wijkraden Schiebroek en Hillegersberg brengen gezamenlijk advies uit over EPP (vliegveld)
Wijkraden Schiebroek en Hillegersberg brengen gezamenlijk advies uit over EPP (vliegveld)

Wijkraden Schiebroek en Hillegersberg brengen gezamenlijk advies uit over EPP (vliegveld)

Nieuw Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

Er is veel te doen rond de aanvraag van dit luchthavenbesluit en het eindproduct Participatietraject Nieuw Luchthavenbesluit RTHA (EPP). LiS onderschrijft de brief, die vanuit de Wijkraden Hillegersberg en Schiebroek naar het College is gegaan omdat:

  • Participatie mislukt is doordat bewoners nauwelijks inbreng hadden
  • 2019 als referentiejaar wordt gebruikt: topjaar van vliegtuigbewegingen én klachten
  • Stillere vliegtuigen  niet minder verstoringen geven voor omwonenden
  • Meer stillere vliegtuigen  meer verstoringen geven ondanks theoretische berekeningen
  • De Wijkraden en bewonersorganisaties willen minder hinder (hooguit status quo) en dat onze nachtrust gegarandeerd is uit oogpunt gezondheid
  • RTHA zou: proefdraaien ’s morgens vóór 7 uur mee moeten tellen in geluidshinder, afwijken vluchtroutes beperken door betere afstemming Schiphol-RTHA want meer vliegen is onveiliger en geeft meer uitstoot wat nadelig is voor de gezondheid.

Lees hier de adviesbrief die de Wijkraden van Schiebroek en Hillegersberg samen naar het College en de Raad hebben gestuurd.

Belanghebbende bewoners kunnen een zienswijze over dit EindProduct Participatietraject (EPP) uitspreken tijdens de Commissievergadering op dinsdagavond  6 december aanstaande , Stadhuis Rotterdam Coolsingel dat om 19:30 begint. Meld je daarvoor tijdig aan bij de griffie van de Commissie, Mobiliteit, Haven, Economie, Klimaat (MHEK ) van de Gemeenteraad  Rotterdam  : info@griffie.rotterdam.nl, t.a.v. de Commissiegriffier Wilco de Bel , of t.a.v. de Commissiesecretaris, Maura Nanlohy.