Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.leven-in-schiebroek.nl/wp-content/plugins/count-per-day/counter-core.php on line 1517
Bericht van Natuurmonumenten
Bericht van Natuurmonumenten

Bericht van Natuurmonumenten

Waterkwaliteit in Midden-Delfland zeer slecht. Boswachter: “Zet die pomp uit!”
Boswachter Martijn van Schie van Natuurmonumenten doet een noodoproep: hij vraagt het Hoogheemraadschap van Delfland om per direct de stromingsrichting van het water aan te passen, om zo te voorkomen dat er nóg meer bestrijdingsmiddelen in de natuurgebieden van Midden-Delfland terecht komen. “We moeten wel. De maatregelen die Delfland treft om bestrijdingsmiddelen in het water te verminderen, werken onvoldoende. Onze natuurgebieden zijn nu het kind van de rekening”. 

Het Hoogheemraadschap van Delfland meet al jaren veel te grote hoeveelheden aan bestrijdingsmiddelen in haar water. Ook de meest recente rapportage over de waterkwaliteit toont aan dat de waterkwaliteit de afgelopen twee jaar niet is verbeterd. En dat terwijl Delfland al jaren werkt aan het oplossen van dit probleem. Natuurmonumenten vindt de cijfers zeer zorgwekkend. Boswachter Martijn van Schie van Natuurmonumenten roept het Hoogheemraadschap daarom op om de richting waarin het water door het gebied stroomt aan te passen: “Schoon water uit het Brielse Meer stroomt nu eerst door het glastuinbouwgebied in het Westland, wordt daar vervuild met bestrijdingsmiddelen en stroomt dan door naar onze natuurgebieden in Midden-Delfland. Dat is desastreus voor de natuur en voor ons niet langer acceptabel.” 
Lees hier het hele bericht en teken de petitie
Kwaliteitstoetsen
Ieder natuurgebied wordt iedere zes jaar onder de loep genomen om te kijken hoe het gaat met het gebied, qua natuurwaarden, recreatie, beheer, erfgoed, flora, fauna…. Dit doen de boswachters samen met externe partijen, zoals pachters en de provincie. Ook de Ledencommissie is hierbij aanwezig. Op 31 mei is deelgenomen aan de kwaliteitstoets Noord-Kethel en op 28 juni aan de kwaliteitstoets Ackerdijk. Bij Noord-Kethel werd stilgestaan bij dilemma’s rond verschraling, waterpeil en opbrengst voor pachters. Bij de gang door het veld werden 3 kievitskuikens gespot en werd het nieuwe voswerende raster bekeken. Het effect van dit raster is overigens nog niet duidelijk. (foto)
Tijdens de kwaliteitstoets Ackerdijkse Plassen is vooral gekeken of het huidige beheer voldoende bijdraagt aan het doel van het gebied, namelijk een thuis bieden voor zoveel mogelijk soorten vogels. De roerdomp en snor zijn inmiddels vaste broedvogels. Ook is er een sterke toename van de rietzanger. Tijdens de wandeling hebben we de baardman en steltkluut bewonderd, en kon het waterpeil direct verlaagd worden. Aandachtspunt is de instroom van verontreinigd water in de zomer. Het gebied is te beleven vanuit 3 uitkijkpunten (De Aalscholver, De Tureluur en De Kluut) en tijdens de maandelijkse excursie.