Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.leven-in-schiebroek.nl/wp-content/plugins/count-per-day/counter-core.php on line 1517
Over een participatietraject zonder participatie…
Over een participatietraject zonder participatie…

Over een participatietraject zonder participatie…

RTHA, of zoals veel mensen nog altijd gewoon zeggen vliegveld Zestienhoven, houdt de gemoederen in Rotterdam nog altijd flink bezig.

Tijdens een drukbezochte door Leven in Schiebroek georganiseerde bewonersavond op 10 mei jl. lieten de inwoners van Schiebroek zich goed horen. Men was de alsmaar toenemende hinder en (geluids)overlast steeds meer zat.  Er was een merkbare vermindering van het draagvlak ten opzichte van de in 2016 gehouden bijeenkomst.

Polarisatie

En dat terwijl de ambitie van RTHA (lees Schiphol) juist uitgaat van verdere groei van het commerciële luchtverkeer (lees vakantievluchten). Dat ging uiteraard wringen. Jammer genoeg polariseerde de discussie in de media en ook in de gemeenteraad in stellingen als groei versus sluiting van Zestienhoven. En dat terwijl de echte discussie zou moeten gaan over wel of geen verdere groei en vooral het verminderen van de huidige en toekomstige hinder en overlast.

Voor een door RTHA aangevraagd nieuw luchthavenbesluit met groeiscenario was bewonersparticipatie een vereiste. En als er iets was waar het in het proces daarbij aan schortte was dat die participatie.

Aan de BTV werden zulke harde eisen gesteld, dat die belangengroepering daaraan niet kon en wilde voldoen en dus uit het overleg stapte. Dat laatste gold ook voor de vertegenwoordigers van de bewoners in de CRO (Commissie namens de gemeente Rotterdam).  Over de al eerder door de gemeenteraad aangenomen motie om ook krimp te onderzoeken werd door andere belanghebbende een veto uitgesproken. In een van weinig empathie getuigend ‘bewoners moeten niet zeuren’-interview van RTHA-baas Louwerse in het AD zei hij dat de inhoud van die motie hem nooit formeel had bereikt, m.a.w. hij was van mening dat hij daar geen rekening mee hoefde te houden.

Op de bres voor de leefomgeving

Door de voorzitter van de net nieuw aangetreden wijkraad Schiebroek, Ton van Eijsden, werd op 18 mei in de gemeenteraadscommissie Fysiek dit mislukte participatieproces aan de orde gesteld. Overigens spraken tijdens diezelfde commissievergadering nog vijftien andere partijen en bewoners, waaronder Leven in Schiebroek in. Daarbij verwoordde  de voorzitter van Leven in Schiebroek hetgeen er op de bewonersbijeenkomst in Schiebroek was genoteerd.

Op 24 mei werden de wijkraadsleden van Schiebroek, samen met die van Hillegersberg en Overschie door vertegenwoordigers van de gemeente, het projectbureau en RTHA zelf nader geïnformeerd. Wijkraadslid Dirk Breedveld, ook plv. CRO-lid liet die avond ook een genuanceerd tegengeluid horen. 

Dat alles leidde er toe dat in een recordtempo de wijkraden van Schiebroek en van Hillegersberg gezamenlijk een ongevraagd advies richting raad en college formuleerden, waarin niet alleen de onvrede over het verloop van het proces van het Voorlopig Pakket Participatietraject (VPP) tot uiting kwam, maar ook enkele kanttekeningen werden geplaatst bij de voorlopige uitkomsten van dat plan. Boterzacht en flinterdun waren nog de meest genuanceerde kwalificaties.

Zo zou er straks bijvoorbeeld niet meer mogen worden geland in de vroege ochtenduren en niet meer mogen worden gestart in de late avonduren. Ergo, een oplossing voor een niet bestaand probleem, omdat dit niet of nauwelijks voorkomt.  

Plotselinge wending

Op 2 juni vond een zelfs voor Rotterdamse begrippen behoorlijk verhit debat over dit VPP plaats in de gemeenteraad. Aanvankelijk leek de uitkomst daarvan ’s ochtends nog vast te staan (Leefbaar, DENK en de VVD waren duidelijke voorstanders van RTHA en groei ervan. Leefbaar: “de meeste Rotterdammers zijn vóór het vliegveld!”)

Later die dag keerde dat toch nog onverwachts door een motie van coalitiegenoot D66 die door vrijwel de gehele oppositie was mee ondertekend of werd ondersteund. Een motie die door de meerderheid van de gemeenteraad werd aangenomen en waarin werd gesteld dat “nu de inbreng van de bewoners onvoldoende naar voren was gekomen in het tussenresultaat (het VPP) de gemeente zich niet moet conformeren aan de uitkomsten”. 

Concreet betekende dit dus dat de gemeente Rotterdam als belangrijke partner in het traject voor het nieuwe luchthavenbesluit dus geen handtekening zet onder het VPP. Behalve deze belangrijke motie met haar verrassende uitkomst werden er door Leefbaar, DENK en de VVD nog een aantal moties ingediend en aangenomen.

Voor de bühne

Zo waren er moties over stillere vliegtuigen en over de aanvliegroutes. Zaken waar de gemeente geen enkele zeggenschap over heeft. Vlootbeheer is een zaak voor de luchtvaartmaatschappijen zelf en de aan- en afvliegroutes worden geregeld door de Luchtverkeersleiding Nederland. Een beetje voor de bühne dus.

Al met al droeg het advies van de beide wijkraden dus bij aan dit toch wel opmerkelijke besluit van de gemeenteraad. Een in het landelijke luchtvaartdossier door sommigen als historisch omschreven besluit.

Hiermee is het verhaal uiteraard nog lang niet ten einde. Er is nog altijd geen onderzoek naar de gevolgen van krimp of zelfs consolidatie en ook nog geen definitief nee tegen verdere groei.

Wel wordt het met deze aangenomen motie van de gemeenteraad lastig voor het ministerie om de beoogde groei alsnog door te drukken, gezien de vooraf door dat ministerie gestelde eis van voldoende draagvlak in de regio.

Lees hier de brief van Wijkraad Schiebroek aan College en Gemeenteraad Rotterdam