Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/public/sites/www.leven-in-schiebroek.nl/wp-content/plugins/count-per-day/counter-core.php on line 1517
Fietsers extra oppassen bij tijdelijke rotonde AVO-laan!
Fietsers extra oppassen bij tijdelijke rotonde AVO-laan!

Fietsers extra oppassen bij tijdelijke rotonde AVO-laan!

Begin juni is er een digitale bijeenkomst geweest over de ontwikkelingen inzake de A16 Rotterdam en dan in het bijzonder over de aanleg van de tijdelijke rotonde aan de Ankie Verbeek-Ohrlaan. Tot grote schrik van bewoners bleek dat het plan is om autoverkeer ter hoogte van de Hazelaarweg de “zandvlakte” in te sturen naar een tijdelijke rotonde. Van daaruit kun je noordelijk afslaan richting Lansingerland en zuidelijk richting Doenkade en A13 (zie onderstaande afbeelding).

Wat is er aan de hand?

Het fietspad (de rode lijn op de tekening) wordt langs de zuidoostelijke kant van de tijdelijke weg geplaatst. Het fietspad eindigt bij de AVOlaan, vlakbij waar de auto’s af moeten slaan. Fietsers moeten dan de drukke AVOlaan oversteken om het fietspad aan de overzijde te bereiken voor bijvoorbeeld de hockeyvelden. In het plan staan nu voor de fietsers haaientanden getekend, hetgeen betekent dat er geen voorrang is voor fietsers zoals bij o.a. de vlakbij gelegen rotonde AVOlaan/Jasonweg. U kunt zich de verwarring voorstellen! Zeker in de spits zal dit grote problemen geven met onverantwoorde risico’s op het gebied van verkeersveiligheid.

Onzalig plan

Om de situatie nog eens te verergeren zal de rotonde na het laatste weekend van augustus in gebruik worden genomen. De scholen starten de maandag na dit weekend. Iedereen weet dat bij wegomleggingen de eerste dagen chaos heerst én dat dat bij het begin van een schooljaar zeker het geval is. Deze twee situaties combineren is dan ook een onzalig plan.

Bezwaren van alle kanten!

Tijdens de bijeenkomst is door verschillende partijen gepleit voor tijdelijke verkeerslichten op de plek waar de fietsers de AVOlaan moeten oversteken en waar het autoverkeer ‘het veld’ in moet. Een ander alternatief zou zijn het fietspad naar de Wildesekade af te laten buigen. Hierna kunnen de fietsers via de Lage Limiet en via de veiligere rotonde AVOlaan/Jasonweg hun weg vervolgen. Inmiddels is ook de Gebiedscommissie over deze zaak ingelicht en hebben de verschillende bewonersorganisaties en verenigingen bezwaar aangetekend tegen dit plan.