Verdere uitholling openbaar vervoer?

Plannen voor verdere uitholling openbaar vervoer Schiebroek

In  de plannen voor de nieuwe winterdienstregeling van de RET heeft de metropoolregio Rotterdam-Den  Haag (die gaat tegenwoordig over het openbaar vervoer) het plan opgevat op buslijn 174 van de RET ’s avonds na 20.00 uur op te heffen.

Dat betekent dat er geen directe verbinding meer is tussen station Noord, het Kleiwegkwartier, Schiebroek en 110-Morgen. Verder worden de loopafstanden naar het overblijvende openbaar vervoer in Schiebroek en 110-Morgen op een fors aantal punten 400 tot 600 meter lang!

Vreemd excuus

Nou is het niet zo raar dat, als je eerst de frequentie verlaagt tot een absoluut minimum van een uurdienst, er minder passagiers van zo’n buslijn gebruik gaan maken. Maar om dat dan daarna weer als excuus te gebruiken om de hele boel op te heffen geeft natuurlijk geen pas. Nu is het al lang zo dat de sociale functie van het openbaar vervoer steeds meer ondergeschikt wordt gemaakt aan de economische belangen (lees:  kosten versus winst), maar daar hebben diegenen die van het OV afhankelijk zijn natuurlijk geen boodschap aan.

De MRDH argumenteert verder dat er genoeg OV in Hillegersberg-Schiebroek overblijft, zoals de tramlijnen 4, 8 en 25. Daarbij gaat men wel erg makkelijk voorbij aan het gegeven dat die tramlijnen een heel andere functie hebben en geen verbinding tussen de wijken in het gebied bieden.

De gebiedscommissie heeft aangegeven bezwaar te maken tegen dit voornemen tot opheffing van buslijn 174 in de avonduren. Mocht dat bezwaar echter geen gehoor vinden bij de RET en de MRDH, dan stelt de commissie als alternatief voor om buslijn 35,  die nu via de Argonautenweg en de Ringdijk naar de Melanchtonweg rijdt,  in die avonduren weer via de route van 174 door 110Morgen en Schiebroek naar Station Noord te laten volgen (en daarmee eigenlijk terug te laten keren op zijn oude route).  We wachten in spanning af.