Binnen de schulddienstverlening in HIS is het directe contact met de bewoner veranderd in een telefonisch contact. De hulpvragen komen binnen via het belteam Hillegersberg-Schiebroek (088 855 5031). De vragen rondom financiële en/of juridische dienstverlening worden doorgezet naar de participatiemakelaar die betrokken is bij de inloop en Stop de Schulden. Door middel van telefonisch contact met de bewoner kijkt de participatiemakelaar wat de vraag is, wat daarvoor nodig is en wat de bewoner zelf kan of met hulp van het eigen netwerk.

Wanneer bewoners ondersteuning nodig hebben om stukken uit te printen voor de map voor de kredietbank en/of de Voedselbankaanvraag kunnen zij stap voor stap telefonisch daarin begeleidt worden. Bewoners zitten zelf alleen achter de laptop en telefonisch krijgen zij stap voor stap de instructie wat ze moeten doen.

Vervolgens wordt het benodigde document uitgeprint en kan de participatiemakelaar vervolgstappen doen. Bijvoorbeeld een aanvraag doen voor een Voedselbankpakket. Of wanneer een bewoner ondersteuning nodig heeft bij schulddienstverlening, neemt de participatiemakelaar de map voor de KBR in, als de bewoner die op orde heeft. Mocht er iets niet kloppen, dan krijgt de bewoner huiswerk mee, wat nog gedaan moet worden. Kan de bewoner dit niet zelf en heeft hij/zij geen hulp vanuit een eigen netwerk, dan worden er oplossingen op maat bedacht om dit voor elkaar te krijgen. Dit gebeurt dan zoveel mogelijk via telefonische ondersteuning.