Actief Schiebroek

Tal van bewonersinitiatieven hebben er in het verleden toe geleid dat er stichtingen of verenigingen zijn opgericht met als doel de samenleving op deelgebieden prettiger te maken. Sinds 1996 zijn alle bewonersgroepen verenigd in Leven in Schiebroek.