Kinderboekenweek!

En toen? Kinderboekenweek              Hou jij ook zo van dinosauriërs en fossielen, van ridders en kastelen of van opgravingen en ontdekkingsreizen? Dan kun jij je hart ophalen tijdens de volgende Kinderboekenweek! We nemen je van 30 september tot en met 11 oktober mee door de geschiedenis, want dit jaar draait de …

VWS-Fotowedstrijd Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge

De VSW daagt u uit! Wie maakt de mooiste foto over wijkbehoud? In deze covid-19-tijden brengt iedereen veel meer tijd in en om het huis door. Er wordt veel gewandeld en gefietst, omliggende straten en buurten worden (her)ontdekt en door menigeen op beeld vastgelegd. De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) vindt het …

NIEUWSBRIEF RIJKSWATERSTAAT A16 Rotterdam

Jaargang 2020 | Nummer 4 | Juli 2 jul 2020Er wordt volop gewerkt aan de A16 Rotterdam. In deze nieuwsbrief leest u meer over de werkzaamheden en actuele ontwikkelingen. Of ga naar de projectwebsite voor meer informatie. Online informatiebijeenkomst A16 Rotterdam  Geluidsdempend asfalt op de A20  Grondsanering Rottekade in volle gang  Zandklus kruising N209 en N471 begint  Informatie …

ZIENSWIJZE bewonersvertegenwoordigers CRO – RTHA op ontwerp Luchtvaartnota

 Bewonersvertegenwoordigers CRO – RTHA  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Directie Participatie Ontwerp-Luchtvaartnota 2020 – 2050 Postbus 20901 2500 EX Den Haag  Betreft: Zienswijze bewonersvertegenwoordigers CRO-RTHA op ontwerp-Luchtvaartnota  Datum: 30 juni 2020  Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,  Wij hebben met interesse kennisgenomen van de ontwerp-Luchtvaartnota 2020 – 2050 (LVN) en bieden u …

Bomenkap Schiebroekse Park wekt ongenoegen commissie

De onterechte bomenkap in het Schiebroekse Park ten gevolge van de tracéverlegging die niet gecommuniceerd was én waarvoor de vergunning was verleend op een adres vier kilometer verderop heeft de volle aandacht gekregen van CDA-raadslid Rene Segers-Hoogendoorn. Tijdens de commissievergadering stelde hij vragen en werd daarbij unaniem ondersteund door de …

Schiebroek Gewoon Schoon, doe jij mee?

zaterdag 19 september: WORLD CLEAN-UP DAY, de grootste zwerfafval-opruimactie van 2020!verzamelen bij DOCK, Teldersweg 287. Inloop van 10.00 – 15.00 uur en WORLD CLEAN-UP DAY, de grootste zwerfafval-opruimactie van 2020!Inloop van 10.00 uur tot 14.00 uurverzamelen bij Spindler Makelaars, Rododendronplein 6a. Meer info: schiebroekgewoonschoon@gmail.com of 06 – 41 81 61 13 DOE …