Sprookjesplein

Wat een mooie verrassing is dat! De bomen op het Rododendronplein én een boom op het Ganzerikplein zijn feestelijk verlicht. Prachtig en zo fijn in deze donkere maanden. Dank aan de Gebiedscommissie en de Winkeliersvereniging voor dit initiatief.

‘Maak een einde aan fiscale bevoordeling luchtvaart’

Op 2 oktober schreef journalist Mark Duursma in het NRC dat de corona-crisis niet de oorzaak is van de financiële problemen van de luchtvaart, maar dat het virus wel de zwaktes heeft blootgelegd van de sector. Gastauteur Hans Schendstok is het daarmee van harte eens: “Stop de fiscale bevoorrechting van de vliegindustrie”. …

Reus laat sporen na…

Wie dezer dagen in het Wilgenplaspark wandelt wordt geconfronteerd met hele grote voetafdrukken. Alsof er een Reus in de nachtelijke uren door het park heeft gestapt. Onze mailbox liep vol met foto’s en opmerkingen. Het duurde minstens een halve dag voordat we ontdekten wie dit heeft gedaan. Het blijkt de …

Theater De Buurvrouw

We blijven open! Helaas geen tweehonderd, geen 54, maar dertig mensen in Theater De Buurvrouw. Toch geloven wij juist nu in de kracht van ontmoeten en verbinding. Dit alles op een veilige 1.5 meter in een fijne zaal waar de ventilatie goedgekeurd is. In het onderstaande bericht laten we jullie …

ZIENSWIJZE bewonersvertegenwoordigers CRO – RTHA op ontwerp Luchtvaartnota

 Bewonersvertegenwoordigers CRO – RTHA  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Directie Participatie Ontwerp-Luchtvaartnota 2020 – 2050 Postbus 20901 2500 EX Den Haag  Betreft: Zienswijze bewonersvertegenwoordigers CRO-RTHA op ontwerp-Luchtvaartnota  Datum: 30 juni 2020  Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,  Wij hebben met interesse kennisgenomen van de ontwerp-Luchtvaartnota 2020 – 2050 (LVN) en bieden u …

Bomenkap Schiebroekse Park wekt ongenoegen commissie

De onterechte bomenkap in het Schiebroekse Park ten gevolge van de tracéverlegging die niet gecommuniceerd was én waarvoor de vergunning was verleend op een adres vier kilometer verderop heeft de volle aandacht gekregen van CDA-raadslid Rene Segers-Hoogendoorn. Tijdens de commissievergadering stelde hij vragen en werd daarbij unaniem ondersteund door de …

SCHIEBROEK HELPT!

Door de corona-crisis komen veel mensen in problemen. Ook in Schiebroek. Hier vindt u een opsomming van instanties en mensen die u hulp kunnen verlenen als u iets nodig hebt. Er zijn talloze initiatieven en heel veel lieve mensen die een helpende hand uit willen steken. Schroom dus niet om …

Uit de oude doos…

Oude kiekjes brengen herinneringen terug. Er zijn in de loop van de jaren veel oude foto’s bij onze redactie beland. Soms krijgen we ook oude foto’s of krantenartikelen toegestuurd. Zo ook onderstaand bericht uit het Rotterdamsch Nieuwsblad van 10 mei 1940, een memorabele datum… Heeft u ook nog oude foto’s …