Tot slot werkt DOCK HIS samen met een aantal organisaties en vrijwilligers die aangegeven hebben graag boodschappen te doen voor hun buurtgenoten die dit zelf niet kunnen. Wanneer bewoners het niet lukt om zelf boodschappen te doen, en familie, vrienden of buren niet genoeg kunnen helpen, kunnen zij altijd hulp inschakelen van een boodschappendienst of buurtbewoners die zich graag willen inzetten. Zo wordt er in Schiebroek doorverwezen naar onder andere het Buurtbedrijf Schiebroek en in Hillegersberg doen vrijwilligers van Bewonersorganisatie 110-morgen in samenwerking met jongeren van Thuis Op Straat boodschappen voor bewoners uit de Parkflat. Ook met de vrijwilligers van de Wijkbus is contact en Outdoor Workouts Rotterdam heeft zich aangemeld om daar waar nodig boodschappen te doen.

Kortom we hebben afgelopen weken verscheidene initiatieven opgezet om bewoners, vrijwilligers en organisaties met elkaar te verbinden en op een andere manier in contact met elkaar te blijven.