Informatiebijeenkomst A16

Na een aantal jaren van voorbereiding zal bouwcombinatie De Groene Boog in februari met de aanleg van de rijksweg A16 Rotterdam beginnen. De elf kilometer lange snelweg verbindt de A16 bij het Terbregseplein rechtstreeks met de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. In 2024 gaat de energieneutrale rijksweg open voor …

Geen ‘Blauwe Zones’

Géén ‘Blauwe Zones’, daarom niet! In de discussies over al dan niet betaald parkeren en ook recentelijk weer in de peiling over de parkeerproblemen rond het metrostation Meijersplein komt steeds weer dezelfde vraag terug: waarom wordt er geen blauwe zone ingevoerd? Welnu, het antwoord is vrij simpel: omdat zoiets niet …

SCHOLENCARROUSEL IN SCHIEBROEK

Aan de Hazelaarweg in Hillegersberg-Schiebroek bouwt gemeente Rotterdam aan een nieuw onderwijs- en revalidatiecentrum. Rijndam Revalidatie en Mytylschool De Brug zijn hard toe aan nieuwbouw, omdat hun oude gebouw aan de Ringdijk sterk verouderd en versleten is. De gemeente werkt op dit moment hard aan het plan voor de nieuwbouw …

AED… daar kun je wat mee!

AED is van levensbelang! Bij DOCK, op sportscholen in de buurt en via het Rode Kruis worden voor EHBO-ers en bestaande Burgerhulpverleners regelmatig reanimatiecursussen gegeven. Zo’n cursus volgen kan levens redden. In de cursus leren deelnemers ook omgaan met een AED. Een AED is een apparaat dat in geval van …

Rotterdam Airport stelt besluit toekomstplannen luchthaven uit

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) houdt de toekomstplannen en de daarbij behorende kosten opnieuw tegen het licht. Daarmee is de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit voorlopig uitgesteld. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. GroenLinks had de bewindsvrouw vragen gesteld naar aanleiding van de contra-expertise die bewonersclub …

Stop luchtvaartgroei voor snelle afname CO2-uitstoot

LBBL: stop de luchtvaartgroei voor snelle afname van CO2-uitstoot Geef op begrensde luchthavens meer ruimte voor zakelijk vervoer Volgens VN-klimaatpanel IPCC zijn “snelle en verstrekkende maatregelen” dringend noodzakelijk, want de 1,5 graad opwarming zal al rond 2040 bereikt worden. Nederland heeft in Brussel gepleit voor aanscherping van het reductiedoel in …