Bewoners en Schiebroekse Park voelen zich belazerd

De voorbereidende werkzaamheden aan de nieuwe snelweg A16 Rotterdam doen heel wat stof opwaaien. Zo is gebleken dat het tracé van de weg nu meer ruimte vraagt dan oorspronkelijk is gepresenteerd aan de bewoners.  Dat betekent dat de grens van het tracé nu zuidelijker komt te liggen dan de bedoeling was. Dit heeft grote consequenties voor het Schiebroekse Park en Schiebroek. 

Bewonersorganisatie Leven in Schiebroek zocht dit, na alarmerende berichten, uit. Met Rijkswaterstaat en De Groene Boog is contact opgenomen en is ter plekke gekeken naar de situatie. De conclusies:

  •  Op de websites van Rijkswaterstaat  en De Groene Boog wordt niet gemeld dat de tracégrens wordt opgeschoven. Daar wordt nog steeds vermeld dat het Schiebroekse park wordt verruimd. Er is dus geschoven met de tracégrens zonder duidelijke terugkoppeling naar bewoners en zónder dat dit op enigerlei wijze gecommuniceerd is.
  • Een groot aantal bomen is voorzien van een rode stip (zie ook LiS-magazine februari 2020). Voor het tracé zijn talloze kapvergunningen aangevraagd én verleend. Maar… er is er niet één op naam voor het Schiebroekse Park gezet. Het kappen van de bomen in het Schiebroekse Park heeft De Groene Boog verstopt in de aanvraag voor het kappen van de bomen nabij de boerderij van Schieveensedijk 11 (langs de snelweg naar Delft). Dit is ruim 4,5 kilometer verwijderd van het Park. 

Op de locatie in het park blijkt ook nog eens dat bomen buiten de tracégrens zelfs niet meer veilig zijn voor kap. 

  • Voor bewoners en bezoekers is het ronduit onthutsend dat afgelopen week reeds veel van de gemerkte bomen zijn gekapt in het Schiebroekse Park. 

Waar iedereen al bang voor was, lijkt gewoon te gebeuren. Rijkswaterstaat én De Groene Boog trekken hun eigen plan en bewoners hebben het nakijken. Zij voelen zich belazerd.

Bewonersorganisatie Leven in Schiebroek vindt dit een onverkwikkelijke gang van zaken, die riekt naar onbehoorlijk bestuur. 

Ons Schiebroekse Park is van groot belang voor de leefbaarheid in Schiebroek. Het vormt een groene buffer in een gebied dat al zwaar onder druk ligt vanwege de aanwezigheid van vliegveld, Randstadrail, de G.K. van Hogendorpweg, HSL en ook nog eens de A16 Rotterdam .

De overheid heeft de verplichting om voor haar inwoners een gezond en leefbaar klimaat te scheppen en te behouden. 

De bewonersorganisatie Leven in Schiebroek eist van het Ministerie en de Gemeente Rotterdam (de verantwoordelijken in deze) transparantie over de werkzaamheden en de mogelijke gevolgen daarvan voor het Schiebroekse Park en Schiebroek. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *