Schiebroek wacht anderhalf jaar verkeersellende!

“Wat zeg je nou”, zult u uitroepen, “wat bedoel je?”  

We bedoelen dat anderhalf jaar lang door allerlei verkeersmaatregelen van de gemeente – en dan vooral wegopbrekingen  – Schiebroek veel ellende te wachten staat. “Je bedoelt de rioleringswerkzaamheden rondom Kastanjeplein?”, vraagt u. “Die duren toch geen  anderhalf jaar? Nee, die niet? Wat  bedoelen jullie dan wel; daar weet ik niets van?!”

Oeps… vergeten te vertellen?

En dat klopt. Daar heeft de gemeente Rotterdam u niets over verteld. Omdat de werkzaamheden waar u last van krijgt voor het grootste gedeelte niet in Schiebroek maar in het Kleiwegkwartier plaatsvinden: de vernieuwing van het vooral door fietsers als gevaarlijk ervaren kruispunt Kleiweg/Uitweg/Rozenlaan gaat eindelijk gebeuren.

Start werkzaamheden

In augustus van dit jaar wordt met de werkzaamheden begonnen. Een ingrijpende klus waarbij niet alleen de inrichting van het kruispunt en het aanpalende Bergpolderplein op de schop gaat, maar waarbij bijvoorbeeld ook tramrails en riolering worden vervangen.

In totaal gaan deze werkzaamheden, die in verschillende fases worden uitgevoerd, maar liefst anderhalf jaar (!) duren. En al die tijd is er vanuit Schiebroek géén doorgaand verkeer richting Kleiweg of Rozenlaan mogelijk! 

Hoofdaders

Schiebroek kent twee verbindingslijnen naar de stad en naar de grote weg, de recht doorgaande lijn van de Ringdijk en de aansluiting van de Melanchtonweg/ G.K van Hogendorpweg (van Limburg Stirumplein) op het knooppunt Schieplein. Je zou denken dat als één van die twee hoofdverkeersaders wordt afgesloten de gemeente op zijn minst Schiebroek zou moeten informeren en in gesprek gaan over noodmaatregelen. Per slot hebben we het niet voor niets over hoofdaders, als je die afsluit leidt dat heel gemakkelijk tot een (verkeers) infarct.  

Duur werkzaamheden

Zo ook hier: via de Ringdijk richting Oude Noorden, naar station Noord of verder naar de stad rijden zal onmogelijk zijn Alleen in de periode augustus en september 2019 en van april tot augustus 2020 kan er vanuit de Kleiweg rechtsaf naar de Uitweg en vanaf de Uitweg rechtsaf naar de Kleiweg worden gereden. Er zal moeten worden uitgeweken naar de G.K. van Hogendorpweg en het Schieplein. Een route die ook nu al  grote delen van de dag met filevorming te kampen heeft…

In de laatste fase van de werkzaamheden, die duren tot februari 2021 (!),  wordt ook de Ringdijk tussen de Uitweg en de Melanchtonweg opgebroken om daarna versmald en geasfalteerd te worden. En dat gaat dus anderhalf jaar lang duren. 

Maar dat is nog niet alles…

Er moet er nog “gecompenseerd” worden

Na deze werkzaamheden is de koek nog niet op, want in het kader van de maatregelen die verband houden met de aanleg van de A13/16  zal ook het resterende deel van de Ringdijk tussen de Melanchtonweg en de Jasonweg worden heringericht en geasfalteerd met zogenaamd fluisterasfalt.  (Dit om de extra geluidshinder van de nieuwe snelweg “te compenseren” met minder geluid op de Ringdijk).  Daarvoor zal ook dit deel van de Ringdijk volgend jaar geruime tijd moeten worden afgesloten. 

Kruising Ringdijk/Wilgenlei: Black Spot

En omdat veel rood-licht-negerende fietsers er toe hebben bijgedragen dat de kruising Ringdijk/Wilgenlei een zogenaamde ‘black spot’ is geworden, meent men bij Stadsontwikkeling dit op te lossen door de Wilgenlei bij de Ringdijk maar helemaal voor het autoverkeer te gaan afsluiten.  Omdat men niet goed kan inschatten welke gevolgen dat dan weer heeft voor de verkeersafwikkeling in dit deel van Schiebroek is men voornemens om eerst enige tijd bij wijze van proef die kruising eerst gedeeltelijk en dan geheel af te sluiten.

Wanneer komt de uitnodiging?

In het Kleiwegkwartier zijn de bewoners door Stadsontwikkeling geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden en de gevolgen daarvan. Dat de bewoners van Schiebroek minstens net zo veel, zo niet meer hinder gaan ondervinden is de gemeente in haar communicatiestrategie kennelijk nog even ontgaan. Misschien eindigde de door de gemeente gebruikte kaart bij de Uitweg? Voor het Kleiwegkwartier is door de gemeente een beheersgroep opgericht waarin vijf door de bewonersorganisatie aangewezen bewoners  mogen plaatsnemen. De Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier (BOK) heeft via Bewoners!HIS, de vertegenwoordiging van onze bewonersorganisaties in de gebiedscommissie, ons op de hoogte gebracht van de plannen én een inwoner van Schiebroek in die commissie opgenomen. Voor deze geste zijn wij de BOK uiteraard dankbaar. 

Maar… waar blijft de informatie en het overleg met Schiebroek van gemeentezijde? 

We wachten nog op de uitnodiging, er staat ons namelijk anderhalf jaar verkeersellende te wachten!

.  

.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *