Geen ‘Blauwe Zones’

Géén ‘Blauwe Zones’, daarom niet!

In de discussies over al dan niet betaald parkeren en ook recentelijk weer in de peiling over de parkeerproblemen rond het metrostation Meijersplein komt steeds weer dezelfde vraag terug: waarom wordt er geen blauwe zone ingevoerd?

Welnu, het antwoord is vrij simpel: omdat zoiets niet past binnen de gemeentelijke beleidskaders.

Maar waarom niet is dan de logisch de vervolgvraag. Lees hier meer…

Blauwe zones leveren voor de gemeente niets op, ze kosten alleen maar geld.

Het parkeren in strijd met de regels in een blauwe zone vraagt handhavingscapaciteit (kost dus geld) maar de beschikkingen (lees: bekeuringen) die worden opgelegd vloeien terug in de Rijksschatkist.  Daar ziet de gemeente dus niets van terug (en die boetes variëren tussen de € 95,- en €380,-  excl. administratiekosten).

Dat is anders bij betaald parkeren, want dat is een gemeentelijke belastingheffing. Dat levert geld op. En niet zo weinig ook, zeker nadat dit jaar de kosten voor een parkeervergunning en de parkeertarieven zelf fors zijn verhoogd. Daarom wordt wel capaciteit vrijgemaakt om te handhaven, o.a. automatisch met speciale scanauto’s.

En als geconstateerd wordt dat er zonder vergunning of zonder betaling wordt geparkeerd volgt er geen bekeuring, maar een gemeentelijke naheffingsaanslag van ruim € 63,–. Die opbrengsten gaan dus direct naar de gemeente. En bij niet betalen verschijnt de deurwaarder om beslag te leggen op de auto, goederen of inkomen.

Logisch toch dat men bij de gemeente niets voelt voor goedkopere alternatieven zoals blauwe zones… ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *