DAG EN NACHT IN HET DONKER…

In het gedeelte van Schiebroek tussen Meidoornsingel, Wilgenplaslaan enWilgenlei bevindt zich een klein parkje, deels bestaande uit gras en deels uit een bosplantsoen. Naar de kant van de Wilgenplaslaan is het open grasveld, naar de Wilgenleikant is het gedeeltelijk grasveld met verspreid staande bomen, deels bosplantsoen met paadjes en bankjes. Aan die zijde grenst het parkje, dat gemeentelijk terrein is, aan de achterkant van resp. de Borghave en de Meijburg, beide eigendom van de SOR. De gebouwen zijn appartementsgebouwen voor ouderenhuisvesting. Er zijn actieve en minder actieve ouderen, maar alle hebben met elkaar gemeen dat ze meer tijd in hun huis doorbrengen dan de gemiddelde jonge tweeverdiener. Woongenot is voor hen dan ook bijzonder belangrijk!

Helaas wordt dit woongenot in beide flats ernstig verstoord doordat het park aan de achterzijde vanaf de aanleg, zo’n 40 of meer jaren geleden nauwelijks onderhouden wordt, zeker wat betreft groot onderhoud.  Het grasveld wordt gemaaid en de paden worden vrijgehouden van begroeiing, Vanaf de Wilgenplaslaan ziet het er best aardig uit. Maar vanuit de flats of in het plantsoen is het een ander verhaal.

De bomen in het grasveld voor de Borghave zijn in die veertig jaar heel hoog geworden. Ze zijn indertijd ook juist vanwege hun groeikracht aangeplant: de eerste bewoners van de Borghave hadden dan geen zicht op een kale vlakte. De Huidige bewoners hebben nog steeds tussen die bomen door wel zicht, maar zeker tot aan de tweede verdieping geen zonlicht. Dat is met name triest voor de bewoners op de begane grond. Die hebben voor hun deur een terrasje. Je zit er alleen altijd in de schaduw. Dit gedeelte van het plantsoen had al lang uitgedund moeten worden.

Erger nog is het voor de bewoners van de Meijburg: die hebben helemaal geen uitzicht! Het bosplantsoen staat zo dicht op het gebouw dat ’s zomers tot aan de vierde verdieping er alleen maar een dichte groene muur is. Die muur maakt dat de bewoners midden in de zomer vrijwel de hele dag met licht aan in de huiskamer zitten. ’s Winters is er dan uitzicht op kale takken. Maar dat niet alleen: ’s winters is goed te zien hoe verwaarloosd het plantsoen is. Met alle risico’s van dien.  Zo heeft een van de bomen een grote zware zijtak, pal gericht op de ramen van de Meijburgflat. Die tak groeit met zo’n anderhalve meter per jaar en is nu nog ongeveer 5m van die ramen af. Je kunt aftellen hoe lang het duurt voor hij naar binnen groeit. Vanuit die ramen is ook goed te zien hoeveel dood hout er in de boomkruinen zit  en hoeveel afgebroken takken er nog in die bomen hangen. Ooit valt zo’n tak uit de boom. Als je geluk hebt op de grond, maar het kan ook iemand zijn die op het pad er naast loopt. Takken van 2m lang of meer, en dat op je hoofd….

Zoals bekend is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud en aansprakelijk voor mogelijke ongevallen. Vanuit de flat is dan ook al diverse malen bij de gemeente aangeklopt met het verzoek hier iets aan te doen, maar alles met nul op rekest. De gemeentewerf hier om de hoek erkent het probleem wel en zou graag het park grondig willen opschonen.  De werf heeft  al een paar maal bij het cluster aangedrongen op budget voor groot onderhoud. Maar vergeefs. In de IWAP voor Schiebroek is het niet opgenomen, daar is prioriteit voor het verder verfraaien van de Schiebroekse singels. Dat is ook belangrijk, net als het mooie aanzicht van dit parkje vanaf de Wilgenplaslaan. Het “verkoopt ”Schiebroek aan de buitenwereld. Je wilt er zo gaan wonen! Maar het mag toch niet zo zijn dat je als je eenmaal in Schiebroek woont je in een duister hoekje mag blijven zitten! Je zomer en winter een hoge elektriciteitsrekening hebt. En dat als je dat duister ontvlucht met een wandeling  je nog een boomtak op je hoofd kunt krijgen ook!

De bewoners van de Meyburg en Borghave vragen de gebiedscommissie dringend om een nader advies  uit te brengen aan de Coolsingel om een dit jaar  prioriteit te geven aan het groot onderhoud  van dit parkje. Dan kan er een einde komen aan een risicovolle situatie, is Schiebroek ook van dichtbij mooi en groen en hebben de huurders van de SOR licht en ruimte.

De gebiedscommissie heeft inmiddels besloten om deze zaak op korte termijn voor te leggen aan de wethouder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *