Aan de Hazelaarweg in Hillegersberg-Schiebroek bouwt gemeente Rotterdam aan een nieuw onderwijs- en revalidatiecentrum.

Rijndam Revalidatie en Mytylschool De Brug zijn hard toe aan nieuwbouw, omdat hun oude gebouw aan de Ringdijk sterk verouderd en versleten is. De gemeente werkt op dit moment hard aan het plan voor de nieuwbouw aan de Hazelaarweg. Het maken van een goed en efficiënt plan is een lastige opgave. Onder andere omdat de te bebouwen grond niet erg ruim is.

Het centrum biedt onderdak aan Mytylschool De Brug, de Tyltylschool en Rijndam Revalidatie. Als de instellingen straks op een locatie zitten, kunnen zij vaker en beter samenwerken. Het nieuwe centrum heeft een totaal oppervlak van 13.000 vierkante meter. In het plan zijn ook gymzalen en een zwembad opgenomen. De drie instellingen die straks het gebouw betrekken, kunnen in het nieuwe gebouw hun krachten bundelen en gebruik maken van de specifiek voorzieningen voor de leerlingen. Deze groep bestaat uit kinderen en jongvolwassenen van 0 tot 18 jaar, die aan de Hazelaarweg onderwijs kunnen volgen of revalideren.

Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van Mytylschool de Brug krijgt onderdak in het nieuwe schoolgebouw aan de Argonautenweg.

 

 

Commentaar: Ton van Eijsden, secretaris van sbo Leven in Schiebroek en lid van de gebiedscommissie HiS:

Scholencarrousel in Schiebroek

Er staat in en om Schiebroek een heuse scholencarrousel te wachten.  Niet alleen staat er nieuwbouw op stapel voor het Wolfert Dalton College op de hoek Argonautenweg/Jasonweg, maar op die locatie komt ook de VSO afdeling van de Mytylschool De Brug, die nu nog gehuisvest is aan de Ringdijk. De overige afdelingen van deze Mytylschool verhuizen samen met het Rijndam Revalidatie van de Ringdijk naar een nieuw te bouwen complex op het terrein van het voormalige Noordrandcollege aan de Hazelaarweg.

Behalve de Mytylschool  komt daar ook de Tyltylschool (onderwijs voor meervoudig gehandicapte kinderen) bij die nu nog in Rotterdam-Charlois is gevestigd. Het oude Noordrandcollege daar gaat voortaan het Onderwijs- en Revalidatie Centrum (ORC) De Hazelaar heten. De verouderde en uiteindelijk geheel te verlaten locatie aan de Ringdijk zal, na alle uitverhuizingen, worden gesloopt en plaatsmaken voor woningbouw.

Veel van de kinderen die op deze locaties onderwijs gaan genieten komen uit delen van Zuid-Holland en worden met auto’s en vooral busjes naar en van school gebracht. Op beide locaties zal voldoende parkeerruimte komen zodat er straks geen parkeeroverlast meer zal zijn.  Dat er over een paar jaar dagelijks vele tientallen personenbusjes over vooral de Abeelweg heen en weer gaan rijden is nog wel een punt van zorg. Afgezien van het feit dat het wegdek van de Abeelweg de twijfelachtige reputatie heeft om tot de slechtste wegen van Schiebroek te behoren, zijn daar ook scholen en sportverenigingen gevestigd die nu al voor extra verkeers- en parkeerdrukte zorgen.

Hoewel de nieuwbouw van beide scholen alleen maar is toe te juichen (alle kinderen en zeker die van de Mytyl- en Tyltylscholen hebben recht op goede onderwijsfaciliteiten) zal een oplossing van deze verkeersbewegingen door Schiebroek zeker een punt van aandacht vormen. De leden van de gebiedscommissie, die recentelijk door de schooldirecties op werkbezoek waren  uitgenodigd, leken van de noodzaak daarvan in elk geval al wel  overtuigd.

Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke website:https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hazelaarweg

Daarin vindt u behalve de bewonersbrief ook een mailadres voor eventuele vragen:  ORCdeHazelaar@rotterdam.nl

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *