Rotterdam Airport stelt besluit toekomstplannen luchthaven uit

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) houdt de toekomstplannen en de daarbij behorende kosten opnieuw tegen het licht. Daarmee is de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit voorlopig uitgesteld.

Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. GroenLinks had de bewindsvrouw vragen gesteld naar aanleiding van de contra-expertise die bewonersclub BTV had laten uitvoeren. Onderzoekers uitten in die second opinion forse kritiek op de zogenoemde MKBA, een kosten-batenanalyse uit 2016, die zou veel te rooskleurig zijn. ,,De voordelen zijn overdreven, de nadelen weggeschoven. Er is zelfs een aantoonbare vooringenomenheid in het originele onderzoek aanwezig. Het onderzoek had dan ook niet alleen in opdracht van RTHA uitgevoerd moeten worden, ook maatschappelijke partners hadden moeten aansluiten”, stelden zij.

De directie van de luchthaven heeft aangegeven de gebruikte berekeningen, bronnen en methodes kenbaar te maken. Van Nieuwenhuizen wacht de aanvraag af en zal op dat moment inhoudelijk een afweging maken op basis van alle informatie die er ligt.

‘Zestienhoven’ wil het aantal huidige vliegbewegingen (50.000) de komende jaren uitbreiden met nog eens 13.000 starts en landingen. Voor die uitbreiding bestaat in de regio weinig draagvlak. Wel is er steun voor het versterken van het zakelijk profiel.

Bron: AD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *