Leven in Schiebroek

Leven in Schiebroek

Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek

LiS – magazine

Leven in Schiebroek

Contact

Doe mee met Vakantielezen!
En maak een reis door je eigen stad Voor alle kinderen die deze zomer extra uitdaging kunnen gebruiken, organiseert Bibliotheek Rotterdam, Vakantielezen! Al lezend kunnen de kinderen...
Lees meer "Doe mee met Vakantielezen!"
VWS-Fotowedstrijd Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge
De VSW daagt u uit! Wie maakt de mooiste foto over wijkbehoud? In deze covid-19-tijden brengt iedereen veel meer tijd in en om het huis door....
Lees meer "VWS-Fotowedstrijd Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge"
NIEUWSBRIEF RIJKSWATERSTAAT A16 Rotterdam
Jaargang 2020 | Nummer 4 | Juli 2 jul 2020Er wordt volop gewerkt aan de A16 Rotterdam. In deze nieuwsbrief leest u meer over de werkzaamheden...
Lees meer "NIEUWSBRIEF RIJKSWATERSTAAT A16 Rotterdam"
ZIENSWIJZE bewonersvertegenwoordigers CRO – RTHA op ontwerp Luchtvaartnota
 Bewonersvertegenwoordigers CRO – RTHA  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Directie Participatie Ontwerp-Luchtvaartnota 2020 – 2050 Postbus 20901 2500 EX Den Haag  Betreft: Zienswijze bewonersvertegenwoordigers CRO-RTHA...
Lees meer "ZIENSWIJZE bewonersvertegenwoordigers CRO – RTHA op ontwerp Luchtvaartnota"
Kruispunt Kleiweg-Uitweg maand eerder klaar dan gepland
Eind juni 2020 weer toegankelijk voor verkeer Rotterdam, 23 juni 2020De kruising Kleiweg-Uitweg in Rotterdam is vanaf vrijdag 26 juni, na 17:00 uur weer volledig...
Lees meer "Kruispunt Kleiweg-Uitweg maand eerder klaar dan gepland"
Bomenkap Schiebroekse Park wekt ongenoegen commissie
De onterechte bomenkap in het Schiebroekse Park ten gevolge van de tracéverlegging die niet gecommuniceerd was én waarvoor de vergunning was verleend op een adres...
Lees meer "Bomenkap Schiebroekse Park wekt ongenoegen commissie"
SCHIEBROEK HELPT!
Door de corona-crisis komen veel mensen in problemen. Ook in Schiebroek. Hier vindt u een opsomming van instanties en mensen die u hulp kunnen verlenen...
Lees meer "SCHIEBROEK HELPT!"
LiS-magazine zomer 2020
LiS-magazine is er weer! Vanaf donderdag 2 juli gaan de bezorgers de wijk in om het blad bij u te bezorgen. Daar hebben ze een...
Lees meer "LiS-magazine zomer 2020"
Schiebroek Gewoon Schoon, doe jij mee?
Schiebroek Gewoon Schoon bestaat nu één jaar. Met de hulp van alle vrijwilligers die mee hebben gedaan aan één of meer van de zeven Cleanups...
Lees meer "Schiebroek Gewoon Schoon, doe jij mee?"
Uit de oude doos…
Oude kiekjes brengen herinneringen terug. Er zijn in de loop van de jaren veel oude foto's bij onze redactie beland. Soms krijgen we ook oude...
Lees meer "Uit de oude doos…"
AED… daar kun je wat mee!
AED is van levensbelang! Bij DOCK, op sportscholen in de buurt en via het Rode Kruis worden voor EHBO-ers en bestaande Burgerhulpverleners regelmatig reanimatiecursussen gegeven....
Lees meer "AED… daar kun je wat mee!"
SCHIEBROEK HELPT!
Door de corona-crisis komen veel mensen in problemen. Ook in Schiebroek. Hier...
Read More "SCHIEBROEK HELPT!"
LiS-magazine zomer 2020
LiS-magazine is er weer! Vanaf donderdag 2 juli gaan de bezorgers de...
Read More "LiS-magazine zomer 2020"